Avrupa Birliği ve Güney Kore Menşeli Bazı Yassı Çelik Cinsi Eşyaların İthalatında Dampinge Karşı Kesin Önlem Uygulanmasına Karar Verildiği Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 18 Ağustos 202207.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/21) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile Avrupa Birliği ve Güney  Kore menşeli “Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik” cinsi eşyalar için tabloda karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verildiği belirtilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge
Karşı Önlem
(CIF Bedelin Yüzdesi)

Ek-1’de belirtilmiştir

Ek-1’de belirtilmiştir

Avrupa Birliği

Acciaierie d’Italia S.P.A

10,9

ArcelorMittal Belgium N.V.

ArcelorMittal Bremen GmbH

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH

ArcelorMittal France SAS

ArcelorMittal Méditerranée SAS

ArcelorMittal Poland S.A.

ArcelorMittal Sagunto S.L.

ArcelorMittal Sestao S.L.

ArcelorMittal Asturias S.A.

Tata Steel Ijmuiden BV

7

Liberty Galati S.A.

8,95

Liberty Ostrava a.s.

Thyssenkrupp Steel Europe AG

8,95

Thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH

Diğerleri

12,8

Güney Kore

Posco

7

Hyundai Steel Company

7

Diğerleri

8,95

 

Bu kapsamda;

       Gümrük idarelerinin, 7208.52.99.10.00, 7208.52.99.90.00 ve 7225.40.90.00.00 GTİP’lerinden yapılacak “Levha haddehanesinde haddelenmiş levha sac” ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1) kapsamı “Üretici Belgesi”ni arayacağı,

       Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişikliklerin bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği

belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 07.07.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.