ATR Dolaşım Belgesi Ve Menşe İspat Belgelerinin Elektronik Ortamda Onaylanması İle İlgili Değişiklikler

Yayınlanma Tarihi: 04 Temmuz 2018Özet: 23.06.2018 tarihli ve 30457 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de, ATR dolaşım belgesi ve menşe ispat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerine ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Karar ve yönetmelikler aşağıda yer almaktadır.

 • Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 • Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Türkiye - Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu Karar ve Yönetmelikler ile,

 • Türkiye'den gerçekleştirilecek ihracatlar için A.TR, EUR-1, EUR- MED ve menşe ispat belgelerinin doldurulması

 • Elektronik sistemde düzenlenen A.TR, EUR1, EUR MED ve Menşe İspat Belgelerine ilişkin gümrük idaresince veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlarca yapılacak işlemler

 • Elektronik sistemde düzenlenen A.TR, EUR-1, EUR- MED ve Menşe İspat Belgelerinin gümrük idarelerince incelenmesi ve vize edilmesi

 • Elektronik sistem üzerinden A.TR, EUR-1, EUR- MED ve Menşe İspat Belgesinin sonradan verilmesi işlemleri

 • Teknik nedenlerle EUR-1 ve Menşe İspat Belgesinin reddi

 • Elektronik sistemde ikinci nüsha EUR.1, EUR- MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesinde yapılacak işlemler

Konuları detaylı olarak açıklanmıştır.

Yukarıdakilere ek olarak, Fatura Beyanı ve Fatura Beyanı kullanımına ilişkin usul ve esaslar Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Anılan Karar ve Yönetmeliklerin yürürlükten kaldırılan maddeleri ve yürürlük tarihlerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

111-1111111.jpg.png

Saygılarımızla, 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.