A.TR Dolaşım Belgesi İle İthal Edilen Eşyada Menşe İspatı Hakkında Değişiklik

Yayınlanma Tarihi: 11 Aralık 202010.12.2020 tarihli ve 31330 sayılı Resmi Gazete ’de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile, A.TR Dolaşım Belgesi İbraz Edilmesi Halinde, İthalata Konu Eşya İçin Menşe Şahadetnamesi Sunulması Konusunda  “Bakanlıkça Belirlenen Risk Kriterleri” İfadesi Kaldırılacaktır.

Söz konusu bu tebliğ ile Gümrük Yönetmeliğinin 205. maddesinin 4. fıkrasının ç bendinde yer alan  “ç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla,” ibaresi “ç) Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde,” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.