A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin Basımı, Dağıtımı, Düzenlenmesi ve Onaylanmasına İlişkin Yetki Verilecek Kişi, Kurum, Kuruluşların Belirlenmesi ve Yapılacak İşlemler

Yayınlanma Tarihi: 30 Mayıs 2018Özet: 23.05.2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğleri (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148 ve 149) ile A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetki verilecek kişi, kurum, kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Açıklamalar

Tebliğler' de,

 • Belgelerin basım ve dağıtım yetkisi

 • Belgelerin satışı ve takibi

 • Belgelerin onay yetkisi

 • Belgelerin düzenlenmesi

 • Belgelerin onaylanması

Konuları detaylı olarak açıklanmıştır.

Buna göre,

 • A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe İspat Belgelerinin basımının ve dağıtımının gerçekleştirilmesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ayrı ayrı yetkilendirilmiştir.

 • A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe İspat Belgeleri TOBB, TİM ve TESK tarafından ilgili oda ve birliklere gönderilerek, takip edilebilir olması koşuluyla, ilgili oda ve birliklerce talep eden firmalara ve temsil ettikleri firmalar için kullanılmak üzere gümrük müşavirlerine satılır.  

 • Satın alınan A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe İspat Belgeleri, sadece satın alan gümrük müşavirlerinin temsil ettiği firmaların ihtiyaçları için kullanılabilir.

 • Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri yetkilendirilmiş odalar ve birlikler tarafından elektronik sistem üzerinden onaylanır.

 • A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe İspat Belgelerine ilişkin bilgi ve belgeler, ihracatçılar veya kanuni temsilcileri tarafından elektronik sisteme girilerek elektronik olarak imzalanır.

 • Belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, elektronik imza ile imzalanarak elektronik sistem üzerinden onay işlemi tamamlanır.

148 seri numaralı Tebliğ ile 03.05.2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70),

149 seri numaralı Tebliğ ile 04.09.2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup,

 • 148 seri numaralı Tebliğ 14.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde (23.05.2018),

 • 149 seri numaralı Tebliğ ise 28.05.2018 tarihinde,

Yürürlüğe girer.

Ek 1- Gümrük Genel Tebliğleri (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148)

Ek 2- Gümrük Genel Tebliğleri (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.