Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 29 Aralık 2022Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

24.12.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de “Atık Ön İşlem Ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile atık yönetimi, atık kabul birimleri ve atıkların bekletileceği alanlara ilişkin olarak;

·         Tesislerde gürültü, toz, koku gibi kirleticilere karşı Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uyulacağı,

·         Toz emisyonu ile gürültü ve titreşime karşı Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uyulacağı,

·         EK-1 ve EK-2’de yer almayan, Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin EK-4’ünde yer alan atık listesinin inşaat ve yıkıntı atıkları bölümünü düzenleyen, kabul eden tesislerde tesis etrafı; tesis güvenliğini sağlayacak ve personel harici kişilerin izinsiz girmesini önleyecek şekilde düzenleneceği

belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (24.11.2022) yürürlüğe girmiştir

Söz konusu Yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.