Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimine İlişkin Strateji, Politika ve İdari, Hukuki ve Teknik Usulleri İçeren Yönetmelik Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2023Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimine İlişkin Strateji, Politika ve İdari, Hukuki ve Teknik Usulleri İçeren Yönetmelik Yayımlanmıştır.

26.12.2022 tarihli ve 32055 sayılı Resmi Gazete’de Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile 22.05.2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiş olup yayımlanan yeni Yönetmelik ile aşağıda verilen konularda değişiklik yapılmıştır:

·         Genel ilkeler,

·         Bakanlık, İl müdürlükleri ve Mahalli idarelerin görev, yetki ve yükümlülükleri,

·         Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Üreticilerinin ve Elektrikli ve Elektronik Eşya dağıtıcılarının/distribütörlerinin

·         yükümlülükleri,

·         AEEE işleme tesislerinin, yeniden kullanıma hazırlama tesislerinin ve transfer noktalarının yükümlülükleri,

·         AEEE işleme tesisleri, yeniden kullanıma hazırlama tesisleri ve transfer noktalarının sağlaması gereken şartlar,

·         AEEE işleme tesisleri ile yeniden kullanıma hazırlama tesislerinin bilgilendirilmesi,

·         Çevre, izin ve lisans konuları,

·         AEEE’lerin biriktirilmesi, toplanması ve taşınmasına ilişkin hükümler,

·         Toplama ve yeniden kullanıma hazırlama, geri dönüşüm ve geri kazanım hedefleri,

·         Evsel ve evsel olmayan AEEE yönetiminin finansmanı hususunda değişiklik yapıldığı,

·         EEE’lerin kayıt, bildirim ve beyanı hususunda değişiklik yapıldığı,

hususunda değişiklik yapıldığı belirtilmiştir.

Ayrıca, AEEE kapsamında ithalat işlemi gerçekleştiren firmaların,

·         Kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatına ilişkin hususlarda eşyanın atık olmadığının kanıtlanması amacıyla EK-5’te yer alan şartları sağlanması gerektiği,

·         AEEE olmadığı kanıtlanan kullanılmış veya yenileştirilmiş EEE’lerin ithalatı,Ticaret Bakanlığının ithalat izinlerine ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirileceği,

·         Kullanılmış veya yenileştirilmiş EEE’lerin AEEE olmasının tereddüt edildiği durumlarda; depolarda muhafaza masrafları dâhil olmak üzere ilgili analiz ve kontrol gibi gerek duyulan işlemlere yönelik her türlü masraf üreticiler, onlar namına hareket eden üçüncü kişiler veya AEEE olmalarından kuşkulanılan kullanılmış EEE’lerin sevkiyatını düzenleyen diğer kişiler tarafından karşılanacağı

belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.02.2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz