Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 29.12.2018 tarih ve 30640 sayılı Resmi Gazete'de Askıya Alma Sistemine İlişkin 2019/18 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu tebliğe göre Askıya Alma Sistemine konu ürünler, AB veya Türkiye'deki üreticilerin üretimlerinde kullanacakları hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri olmalıdır. Bu kapsamda;

  • Nihai tüketiciye satışa hazır olan, de monte edilmiş olan, asli bir işleme ya da dönüşüme tabi tutulmayacak olan, bitmiş ürünün asli özelliklerine sahip olan ürün özelliklerinden en az birini haiz ürünler Askıya Alma Sistemine konu edilemeyeceği,

  • Başvuru konusu ürünün aynısının, eşdeğerinin veya ikamesinin AB veya Türkiye'de üretiminin olması, başvuru konusu ürünün nihai ürün olması, başvuru konusu ürünün AB ve Türkiye'deki üreticilerce üçüncü ülkeden ithal edilmesine engel teşkil edecek şekilde bir ayrıcalıklı ticari anlaşma kapsamına girmesi, ürünün fikri mülkiyet hakları kapsamında korunuyor olması, başvuru sahibinin ilgili ürünü sadece ticari amaçla ithal etmesi, başvurunun dış ticaret politikası uygulamalarını bozucu etkiye sahip olması durumlarının herhangi birinde uygulanamayacağı,

  • Askıya Alma Sistemine tabi olacak ürünün kullanımı sınırlandırılmış ise söz konusu ürünün askıya alma sistemi kapsamında ithal edilmesinde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri esas alınacağı

belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- Askıya Alma Sistemine İlişkin 2019/18 sayılı Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.