Asitilaseton ve Sodium Lügnosülfonat Sulu Çözeltisi İthalatında Açılan Tarife Kontenjanlarına İlişkin Usul ve Esaslar

Yayınlanma Tarihi: 10 Eylül 2018Özet: 05.09.2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/6) ile Tebliğin Ek-1'inde Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğde, 2914.19.90 gümrük tarife pozisyonunda yer alan ve Ek-1' de belirtilen özelliklerdeki "asetilaseton" ithalatında ton başına 550, 3804.00.00 gümrük tarife pozisyonunda yer alan ve Ek-1' de belirtilen özelliklerdeki "sodium lügnosülfonat sulu çözeltisi" ithalatında ton başına 900 olarak açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılarak,tarife kontenjanından faydalanabilmek için sanayicilerin bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ekonomi Bakanlığı internet sitesinden elektronik imza ile yapılacaktır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (05.09.2018) yürürlüğe girer.

Ek- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/6)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.