Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldığı Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldığı Belirtilmiştir.

20.01.2024 tarihli ve 32435 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile FL 16.133 numaralı aroma verici maddenin son tüketiciye arz edilmeyeceği belirtilmiş olup bu maddeyi içeren ambalajların üzerinde “FL 16.133 numaralı ve aroma verici maddeyi içerir. Foto dönüşümünü önlemek için ışıktan koruyun.” ifadesi ile “Işıktan uzak tutun.” ifadelerinin yer alması gerektiği belirtilmiştir.

Buna ek olarak bazı aroma vericilerle ilgili uyum süresine ilişkin değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

·        İşletmecilerin FL 05.229, FL 16.127, FL 16.130 ve FL 16.133 numaralı aroma verici maddeler ile ilgili düzenlemelere Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uyum sağlayacağı,

·        İşletmecilerin FL 02.060, FL 02.091, FL 02.139, FL 02.153, FL 02.162, FL 02.188, FL 05.057, FL 05.064, FL 05.071, FL 05.081, FL 05.084, FL 05.101, FL 05.106, FL 05.108, FL 05.125, FL 05.127, FL 05.140, FL 05.141, FL 05.173, FL 05.186, FL 05.194, FL 05.196, FL 09.278, FL 09.302 ve FL 09.573 numaralı aroma verici maddeler ile ilgili düzenlemelere Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uyum sağlayacağı,

·        FL 07.030, FL 07.046, FL 07.049, FL 07.206, FL 07.258, FL 10.034, FL 10.036, FL 10.042, FL 10.043, FL 10.046, FL 10.054, FL 10.060, FL 10.170, FL 13.004, FL 13.034, FL 13.043, FL 13.044, FL 13.046, FL 13.066, FL 13.103, FL 13.137 ve FL 13.150 numaralı aroma verici maddelerin 30.04.2024 tarihinden itibaren piyasaya arz edilmeyeceği ve gıdaların üretiminde kullanılmayacağı,

·        FL 07.030, FL 07.046, FL 07.049, FL 07.206, FL 07.258, FL 10.034, FL 10.036, FL 10.042, FL 10.043, FL 10.046, FL 10.054, FL 10.060, FL 10.170, FL 13.004, FL 13.034, FL 13.043, FL 13.044, FL 13.046, FL 13.066, FL 13.103, FL 13.137 ve FL 13.150 numaralı aroma vericilerden birini içeren ve 30.04.2024 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olan bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabileceği,

·        FL 07.030, FL 07.046, FL 07.049, FL 07.206, FL 07.258, FL 10.034, FL 10.036, FL 10.042, FL 10.043, FL 10.046, FL 10.054, FL 10.060, FL 10.170, FL 13.004, FL 13.034, FL 13.043, FL 13.044, FL 13.046, FL 13.066, FL 13.103, FL 13.137 ve FL 13.150 numaralı aroma verici maddeler ile bu aroma verici maddelerden herhangi birini içeren bir gıdanın ithalatına 30.04.2024 tarihinden itibaren izin verilmeyeceği

belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek olup, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 30.04.2024 tarihinde yürürlüğe girecek olup diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz