Araç Parçalarının İthalat Denetimine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 30.12.2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete' de 2019/25 sayılı Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak Ek-1'de belirtilen ve sadece araçlarda kullanılan ürünlerin teknik düzenlemeye uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

  • Ek-1'de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacaktır.

  • A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS' te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulmaktadır.

  • Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenecektir.

  • İthal eşyasına ilişkin TAREKS referans numarasının, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunlu olduğu ve TAREKS referans numarasının verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerli olduğunun belirtilmiştir.

Anılan tebliğdeki eklerde ithalatta denetime tabi ürünlerin listesi belirtilmiştir

Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Araç Parçalarının İthalat Denetimi göre sonuçlandırılacaktır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- 2019/25 sayılı Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.