Antrepolarda Teminat İşlemleri

Yayınlanma Tarihi: 30 Temmuz 2020Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 23.07.2020 tarihli ve 56074795 sayılı Antrepolarda Teminat İşlemlerine İlişkin yazı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile Danıştay Yedinci Dairesi tarafından 2015/1 sayılı Genelgenin iptaline karar verilmesi üzerine, söz konusu Genelgede yer verilen hususlara ilişkin yeni bir düzenleme yapılması gerekliliğine ilişkin alınan önlemler aşağıda verilmiştir.

Ø  23.07.2020 tarihi itibarıyla tescil edilecek antrepo beyannamelerine ilişkin antrepo işleticisi ya da kullanıcıdan alınacak teminat ile ilgili olarak 30.09.2020 tarihine kadar Antrepolara et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) konulması durumunda eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin %50'si kadar olması ve Antrepoya konulacak diğer eşyadan alınması gereken teminatın ise eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin %25’i kadar olmasına karar verilmiştir. 

Ø   BİLGE sisteminde düzenleme yapılana kadar aynı antrepo beyanname kapsamı farklı kalemler için farklı teminat oranlarının bulunması halinde teminatın yüksek olan oran üzerinden hesaplanması ve Gümrüksüz satış mağazaları ile akaryakıt antrepoları ve akaryakıt antreposu statüsünde olmamakla birlikte ÖTV I sayılı liste kapsamı eşyanın depolandığı antrepolara ilişkin teminat işlemleri özel olarak ayrıca düzenlendiğinden, bunlara ilişkin mevcut teminat uygulamalarının herhangi bir değişiklik olmaksızın devam etmesine karar verilmiştir. 

Ayrıca Danıştay Yedinci Dairesince 2015/1 sayılı Genelge iptal edildiğinden ve 14.12.2014 tarihli Onay 23.07.2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırıldığından; talep edilmesi halinde, 2015/1 sayılı Genelge ve 14.12.2014 tarihli Onay kapsamında antrepo işleticilerince verilen 100.000.-Avro tutarındaki teminatın ilgilisine iade edilmesinin gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.