Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu 13.05.2020 Tarihli Bakanlık Makamı Onayı

Yayınlanma Tarihi: 01 Haziran 2020Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.05.2020 tarihli ve 54374634  sayılı Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu Bakanlık Makamı Onayına İlişkin yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve İthalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergiler tutarının %10`una kadar indirmeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir." hükmünün amir olduğu belirtilmiştir. Konuyla ilgili Antrepolarda Teminat İşlemlerine ilişkin alınan kararlar aşağıda verilmiştir.

Ø  11.05.2020 tarihli ve 31124 sayılı Resmi Gazete`de (1.Mükerrer) yayımlanan 2514 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki tabloda (EK-1) gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen eşyanın antrepolara konulması durumunda 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), söz konusu eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin %25’i kadar olacağı belirtilmiştir.

Ø   Aynı antrepo beyanname kapsamı farklı kalemler için farklı teminat oranlarının bulunması halinde teminatın yüksek olan oran üzerinden hesaplanması uygun bulunmuştur.

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.