Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 No’lu Hanesine Eşya Bilgileri Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 14 Nisan 2022İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 73400126 sayılı, 01.04.2022 tarihli, “Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve Kontrolü Hk” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile, ilgili olduğu rejim kapsamında düzenlenen gümrük beyannamelerinin 31 Numaralı  Hanesinde (Kaplar ve eşyanın tanımı - Marka ve numaralar - Konteyner Numaraları - Adet ve Cins)  eşyanın ayrıntılı tanımına (eşyanın cinsi, markası, modeli ve ayırt edici diğer özellikleri vb.) yer verilmeden işlemlerin tamamlandığı anlaşıldığı için aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

·       31 No.lu kutuya kapların marka ve numaraları, adet ve cinsleri veya ambalajlanmamış eşya olması durumunda, beyanname kapsamı bu tür eşyanın adedi veya uygun olduğunda, "dökme" ibaresinin yazılması; her durumda normal ticari tanımın yazılması; ihracat amacıyla bu tanımın, eşyanın belirlenebilmesi için gerekli bilgileri içermesi; "Eşya Kodu" başlıklı 33 no.lu kutunun doldurulması gerektiğinde, bu tanımın, eşyanın sınıflandırılmasına imkan verecek kadar açık olması; bu kutuda ayrıca herhangi bir mevzuat (örneğin, özel tüketim vergisi) uyarınca gereken bilgilerin de gösterilmesi

·       Gümrük beyannamelerinin 31.Nolu Hanesinde eşyanın tanımı, model numarası; ayrıca hesaplanacak gümrük vergileri veya dış ticaret önlemlerine etkisi olduğu durumlarda (örneğin 43.02 ve 43.03 tarife pozisyonları) eşyanın hangi amaçla ne şekilde kullanılacağı; bilgilerini içermesi

·       Marka ve Model bilgilerine göre eşya kıymetinin değişebildiği (8508 Tarife Pozisyonundaki "Vakumlu Süpürgeler", 8517 tarife pozisyonundaki "Cep Telefonu" , 9105 Tarife Pozisyonlarındaki "Saatler" , 8703 tarife pozisyonundaki "Binek Otomobiller" , 8704 Tarife Pozisyonundaki "Eşya Taşımaya Mahsus Otomobiller" vb.) eşyalarla ilgili olarak eşyanın cinsi, markası, modeli ve ayırt edici diğer özelliklerine ait bilgilerine Antrepo Beyannamesi ve İthalat Beyannamelerinin 31 No’lu Hanesinde yer verilip verilmediğinin kontrol edilmesi, 

·       “Eşyanın Tanımı (31.Nolu Hane)” ve “Eşya Kodu (33.Nolu Hane)” bölümlerinde yazılı olan bilgilerin birbiriyle uyumlu olup olmadığına dikkat edilmesi,

·       Beyanname ekinde yer alan fatura vb. belgeler ile beyannamede yazılı bilgilerin uyumunun aranması, ilgili beyannameler ile ilişkilendirilen Özet Beyan, Transit Refakat Belgesi, Antrepo Beyannamesi vb. belgelerde yazılı olan eşya cinsinin göz önünde bulundurulmasını ve konuya ilişkin Müdürlüğün personeline gerekli uyarıların yapılması,

gerektiği belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.