Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezası Takibi

Yayınlanma Tarihi: 18 Mart 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 62010376 sayılı ve 04.03.2021 tarihli Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezası Takibi  konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda 16.02.2021 tarihli ve E-721 sayılı yazıdan bahsedilerek antrepo beyannamesi verilmesinden sonra tespit edilen eksiklik ve fazlalıkların olması durumunda gümrük idarelerince Gümrük Kanununun 241/1 nci maddesinde öngörülen usulsüzlük cezasının beyannamede yer alan kalemler bazında mı yoksa beyannameye mi uygulanması gerektiğine ilişkin olarak,  beyannamenin Ek-14’e uygun olarak doldurulmamasından dolayı usulsüzlük uygulandığı ve tanzim edilen beyannamelerde Ek-14’e uyumsuzluğun bir ya da birden fazla hususta olabileceği hususu göz önüne alındığında usulsüzlük cezasının tatbiki açısından her bir beyanı esas almak yerine beyannamenin kendisinin esas alınması gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.