Antrepo Beyannamelerinde Ortaya Çıkan Miktar Farklılıklarına İlişkin Değerlendirme Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 09 Haziran 2022Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 75074910 sayılı, 30.05.2022 tarihli, “Antrepo Beyannamelerinde Ortaya Çıkan Miktar Farklılıkları” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda, antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce, gümrük idarelerince eşyanın incelenmesi veya eşyadan numune alınması işlemlerine dayalı küşat hakkının kullanımına yönelik izinden anlaşılması gerekenin, antrepo rejimine tabi tutulması akabinde ilgili ve yetkili kişilerin talebi üzerine gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulacak olan eşyanın niteliklerine/vasfına uygun olup olmadığının belirlenmesi ve bu kapsamda doğru şekilde beyan edilmesini sağlamak olup; antrepo rejimine tabi bir eşyadaki miktar farklılarının tespiti Gümrük Yönetmeliği’nin 87. Maddesi numune alınması ve incelenmesi ve 2011/47 sayılı Genelge hükümleri kapsamında yer aldığı ve ilgili yazıda belirtilen diğer hususların mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere not edildiği belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.