Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği Eklerinde Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 11 Mart 2024Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği Eklerinde Değişiklik Yapılmıştır.

01.03.2024 tarihli ve 32476 sayılı Resmi Gazete’de “Anne Ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/17)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/34)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile “Anne Ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/17)”nin Ek-1’i, Ek-2/A’sı ve Ek-2/B’sinde değişiklikler yapıldığı belirtilmiştir.

Buna ek olarak, aynı Tebliğin Ek-3’ünde yer alan “3. Test raporu ve ithal edilmek istenen ürüne ait fotoğraflar (**)” ibaresinin “3. Akredite bir laboratuvardan alınmış test raporu ve ithal edilmek istenen ürüne ait fotoğraflar (**)” şeklinde, “** Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamındaki ürünler için ayrıca AB Uygunluk Beyanı” ibaresinin “** Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) (LVD) kapsamındaki ürünler için ayrıca AB Uygunluk Beyanı” şeklinde değiştirildiği bildirilmiştir.

Bu Tebliğ 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.