Anayasa Mahkemesi’nin 2022/164 Sayılı Kararı Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 22 Mart 2023Konu: Anayasa Mahkemesi’nin 2022/164 Sayılı Kararı Yayımlanmıştır.

15.03.2023 tarihli ve 32133 sayılı Resmî Gazete ’de “Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 Tarihli ve E: 2019/12, K: 2022/164 Sayılı Kararı” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (Kararname Numarası: 24) aşağıdaki kuralları olan

·         503. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın

“Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlığa atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmez. Ayrıca bu görevlere atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanır.”

·         504. Maddesine eklenen (4) numaralı fıkranın

“(Ek: RG-13/9/2018-30534 - CK-17/1 md.) Bakan Yardımcısı kadrosuna atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmez. (Ek cümle: RG-28/12/2018-30639-C.K.-24/2 md.) Ayrıca bu kadroya atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanır.”

Anayasa’ya aykırı olduklarından dolayı iptallerinin talep edildiği bir davası açılmış olup, incelemeler sonucunda bu kuralların Anayasa’ya aykırı olduklarına ve iptallerine oy birliğiyle karar verildiği belirtilmiştir.

İptal hükümleri Karar’ın Resmi Gazete’ deki yayımı tarihinden (15.03.2023) dokuz ay sonra yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.