Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Federal Cumhuriyeti Menşeli Yalnız Süspansiyon Tipi Polivinil Klorür Ürününe Yönelik %7,93 Oranında Dampinge Karşı Önlem Uygulanacağı Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 30 Temmuz 202114.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/29) yayımlanmıştır.

Söz konu tebliğ ile, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 3904.10.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanmış olup; yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTİP

Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem (CIF %)

3904.10.00.00.19

Yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür

ABD

%7,93

Almanya

%7,93

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (14.07.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.