Ambar Çıkış İşlemleri

Yayınlanma Tarihi: 17 Haziran 2020Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 01.06.2020 tarihli ve 54632329 sayılı Ambar Çıkış İşlemlerine İlişkin yazı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilerek eşya sahibinin, temsilcisinin veya eşya sahibi tarafından eşyayı teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişilerin eşyayı geçici depolama yerinden çıkarmasına izin verileceği belirtilmiştir. Konuya ilişkin alınan önlemler aşağıda verilmiştir.

Ø  BİLGE Sisteminde 57 kullanıcı kodu profilinde yetkilendirilen gümrük müşaviri yardımcılarının kendilerine ait BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi ile YKTS Programında Vekâlet Giriş menüsünden vekalet giriş işlemi yapması uygulamasına son verilecektir. Ayrıca firmayı temsile yetkili firma temsilcisi veya gümrük müşaviri tarafından eşyanın teslimine ilişkin olarak tanımlanmak istenen kişi/kişilerin YKTS-Vekalet Giriş menüsünde temsilci bilgileri alanında "gümrük müşaviri", "gümrük müşavir yardımcısı" ve "diğer" şeklinde kaydının yapılmasının gerektiği belirtilmiştir. 

Ø  BİLGE Sisteminde ambar çıkış işlemlerinde eşyanın teslim edildiği kişinin T.C. kimlik numarasının da girilebileceği bir kutucuk ilave edilerek ambar memuru tarafından ambar çıkışı yapılırken bu kutunun doldurulması zorunlu hale getirilmiş olup ambar çıkış işleminin onaylanması aşamasında sisteme kaydedilen T.C. Kimlik numarasının Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde (YKTS) kayıtlı olan T.C. kimlik numaraları arasında yer alıp almadığı Sistem tarafından kontrol edilerek söz konusu TC Kimlik Numarasının YKTS`de kayıtlı olmaması halinde işlem yapılmasına izin verilmeyeceği belirtilmiştir.

Bunun yanı sıra bu düzenlemenin 01/07/2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacağı ve işlemlerde herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesini teminen bu tarihe kadar gümrük işlemleri tamamlanmış eşyayı teslim alacak kişi bilgilerinin YKTS kaydının tamamlanmasının gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.