Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 17 Mart 2020Özet: 13.03.2020 tarih ve 31067 sayılı Resmi Gazete ile Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldığına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.


Açıklamalar

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının kapsadığı malzeme bazlı geri dönüşüm oranı tablosundaki “2020 ve sonraki yıllar” ibaresi“2020” olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik aşağıdaki gibidir.

Aynı maddenin 3.fıkrasının (a) bendinde yer alan  tablo aşağıdaki gibi değiştirilmiş olup, (b) bendi eklenmiştir. Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;

 

Ø  (a) 2018 yılından itibaren ülke genelinde en az aşağıda verilen oranlarda malzeme cinsine bakılmaksızın toplam geri dönüşüm ve geri kazanım hedeflerine ulaşılmasını sağlar:

 

 

Ø  (b) 1/1/2026 tarihine kadar ikinci fıkrada 2020 yılı için belirlenen oranlardan az olmayacak şekilde, 1/1/2031 tarihine kadar da bu bentte 2026 yılı için belirlenen oranlardan az olmayacak şekilde aşağıda verilen malzeme bazlı yıllık geri dönüşüm oranlarına ulaşılmasını sağlar.

 

Ek olarak, söz konusu yönetmeliğin geçici 2.maddesi, “2017 yılına ait belgelendirme yükümlülüğü ile ilgili işlemler, 31/3/2018 tarihine kadar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülür. 1/1/2020 tarihinden önce piyasaya sürülen ambalajlara ait belgelendirme yükümlülüğü ile ilgili işlemler Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda yürütülür.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmelik hükümleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (13.03.2020) yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.