Alüminyum Hurda Konulu Yazı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 31 Mart 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 11.03.2021 tarihli, 62258539 sayılı ve Alüminyum Hurda konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile, 7602.00.90.00.00 GTİP’inde alüminyum hurda olarak beyan edilen eşyanın beyana uygun olup olmadığına ilişkin yapılacak değerlendirmede bahsi geçen tanım içinde yer alıp almadığına bakılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda eşyanın mevcut durumu üzerinden hurda tanımına girip girmeyeceği hususunda tereddüt yaşanması halinde, metal hurda ithalatçı belgesine sahip firmalardan;

İthalatçı firma adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesinin ve kapasite raporunun beyannameye eklenmesi ve beyana ilişkin mevzuatın öngördüğü diğer hususlarda bir aykırılık görülmemesi, 23 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin mevcut olması kaydıyla,

- Firma tesisinin, eşyanın işlenerek başka bir eşya haline dönüşmesini sağlayacak makine ve teçhizatı haiz bulunduğu ve firmanın kapasite raporları, metal hurda ithalatçı belgesi ve faaliyet belgesi gibi belgelerle söz konusu eşyadan başka bir eşya üretmeye ehil olduğu hususlarının sabit olması koşuluyla,

- Eşyanın alüminyum hurda olarak beyan edildiği 7602.00.90.00.00 GTİP’i ile hurda olmaması durumunda sınıflandırılması muhtemel GTİP için uygulanacak gümrük vergileri arasındaki fark kadar nakit teminat alınması suretiyle teslimi ve gerekli tüm önlemlerin alınarak gümrük gözetiminde firma tesisine yönlendirilmesi,

- Tesiste yapılacak işlemin ve işlem sonucunda eşyanın başka bir eşya haline geldiğinin gümrük işlemleri açısından Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri raporu, mali mevzuat açısından ise Yeminli Mali Müşavir raporu ile belgelendirilmesi,

- Bu durumun sağlanamaması halinde ise teminatın irat kaydedilerek Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi uyarınca işlem yapılması, duruma göre Gümrük Kanununun 234 üncü veya 235 inci maddesinin uygulanması

Uygun bulunduğu belirtilmiştir .

Yazı ,Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.