Alkol ve Alkollü İçkilerin Üretimi, İthali ve Piyasaya Arzına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 27 Şubat 2023Alkol ve Alkollü İçkilerin Üretimi, İthali ve Piyasaya Arzına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmıştır.

02.02.2023 tarihli ve 32092 sayılı Resmi Gazete ile Tarım ve Orman Bakanlığıdan “Alkol Ve Alkollü İçkilerin İç Ve Dış Ticaretine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile süresi içinde dağıtım yetki belgesini yenilemeyen firmaların belge geçerlilik tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde başvurması halinde dağıtım yetki belgesi bedeli, iki katı olarak tahsil edilerek belge yenileneceği ancak başvuru süresinin 3 ayı geçmesi durumunda başvuruların yenileme kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtilmiştir.

Buna ek olarak, 5 cl’den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl’den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkilerin, yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren ithal edilemeyeceği ve üretilemeyeceği belirtilmiş olup  Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesine sahip firmaların yönetmeliğin yayım tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren; toptan, perakende veya açık alkollü içki satıcılarının ise dördüncü ayın sonundan itibaren  iç piyasaya arzda bulunamayacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan bira haricindeki alkollü içkilerin sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile piyasaya arz edilebileceği belirtilmiş olup cam haricindeki ambalaja sahip alkollü içkilerin yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen ayın ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyeceği ve ithal edilemeyeceği bildirilirken Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmaların yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren; toptan, perakende ve açık alkollü içki satıcılarının ise dört ayın sonundan itibaren iç piyasaya arzda bulunamayacağı belirtilmiştir.

Söz konusu yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 4733 ve 4250 sayılı Kanunların ilgili maddelerinde hüküm altına alınan idari yaptırımlar uygulanacağı ve anılan kanunlar uyarınca adli yaptırımı gerektiren fiillerin işlenmesi halinde adli mercilere suç duyurusunda bulunulacağı belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (02.02.2023) yürürlüğe girer.

Söz konusu Yönetmeliği bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.