Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 16 Ocak 2019Özet: 09.01.2019 tarih ve 30650 sayılı Resmi Gazete 'de Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü Maddesini Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu tebliğ ile 2019 yılında hizmet bedellerinin aşağıdaki şekillerde uygulanacağı belirtilmiştir.

  1. Hizmet bedeli beher bin litre başına; bira için 10,93 TL; köpüren şarap ve aromatize şarap için 18,21 TL; aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 65,56 TL; distile alkollü içkiler için 117,07 TL'dir.

  2. Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 22.059 TL; aromalı bira için en az 44.117 TL; şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre veya daha az hacimde en az 5.883 TL ve 20.000 litreden fazla hacimde en az 14.705 TL; yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 36.765 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 52.830 TL'dir. 

  3. Dağıtım yetki belgesi bedeli faaliyet hacmi üzerinden beher bin litre başına; bira için 22,06 TL; aromalı bira için 36,76 TL; şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 36,76 TL; yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 118,33 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 211,33 TL'dir.

  4. Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 4.410 TL'dir.

Tebliğ hükümleri Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (09.01.2019) yürürlüğe girecektir.

Ek- Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.