ABD Ticaret Bakanlığı’na Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemi Hk. İdari Gözden Geçirme Soruşturması Başvurusunda Bulunulabileceği Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 16 Haziran 2023ABD Ticaret Bakanlığı’na, Türkiye Menşeli Bazı Kuvars Yüzey Ürünleri İthalatında Uyguladıkları Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemi Hakkında İdari Gözden Geçirme Soruşturması Başvurusunda Bulunulabileceği Belirtilmiştir.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 07.06.2023 tarihli ve 17812098-TİM.AKİB.GSK.SAN.2023/301-2757 sayılı “ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturması-Kuvars Yüzey Ürünleri Hk.” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile ABD tarafından Türkiye ve Hindistan menşeli kuvars yüzey ürünleri (ABD gümrük tarife cetveline göre 6810.99.0010, 6810.11.0010, 6810.11.0070, 6810.19.1200, 6810.19.1400, 6810.19.5000, 6810.91.0000, 6810.99.0080, 6815.99.4070, 2506.10.0010, 2506.10.0050, 2506.20.0010, 2506.20.0080, 7016.90.1050 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı uygulanmakta olan anti-damping önlemi çerçevesinde 01.06.2022-31.05.2023 dönemi ve telafi edici vergi önlemi adına 01.01.2022-31.12.2022 dönemi için ABD Ticaret Bakanlığı’na 30.06.2023 tarihine kadar idari gözden geçirme soruşturması başlatılması için başvuruda bulunulabileceği belirtilmiştir.

Buna ek olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracatçı firmaların sübvansiyon önlemleri hakkında açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmaların ABD Ticaret Bakanlığı’na başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmaları ile birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne başvurup TİM’in uygun ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüşünü alması gerektiği belirtilmiş olup Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ABD makamlarına başvuru yapan firmaların, başvuru yaptıkları soruşturma için hiçbir destekten faydalanamayacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.