ABD Ek Mali Yükümlülüğün Uygulanmasında Menşe Tevsik Eden Belgelerin İbraz Süreleri ile Menşe Tevsikinin Aranmayacağı Hallere İlişkin Düzenleme Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 05 Kasım 202105.11.2021 tarihli, 31650 sayılı Resmi Gazete’ de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile;

1-    05.11.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyaya ait menşe şehadetnamesinin veya tedarikçi beyanının gümrük idaresine ibraz edilme süresinin 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldığı,

2-    21.06.2018 ila 23.05.2019 tarihleri arasında tescil edilen beyannamelere ait ABD ek mali yükümlülüğe tabi eşya için ek mali yükümlülüğün ödenmediği, eksik ödendiği veya teminata bağlanmadığı tespit edilen eşyanın beyanname eki belgelerinde menşe ülkesinin yazılı olması veya ihracatçı tarafından düzenlenmiş

 “Aşağıda imzası bulunan ben, ….. tarihli ….. sayılı faturada belirtilen ….. tanımlı eşyanın ….. menşeli olduğunu ve üreticisinin ….. ülkede yerleşik ….. firması olduğunu beyan ederim. İstenildiğinde, ilgili kamu otoritesine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim. / I, the undersigned, declare that the goods named as ….. listed in this invoice … (date and number) originate in … and produced by ... (name of the firm) in … (name of country). I undertake to make available to the related public authorities any further supporting documents they require.”

            ifadesini içeren belgenin ibraz edilmesi halinde herhangi başka bir menşe tevsikinin     aranmayacağı belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (05.11.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.