AB Menşeli ve İGV’ye Tabi Eşya için A.TR Dolaşım Belgesinin Beyanname Tescilinden Sonra İbraz Edildiği Durumlarda Menşe İspatı Yapılmasına Gerek Bulunmadığına İlişkin Yazı Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 23 Aralık 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 17.12.2021 tarihli, 70060295 sayılı ve Gümrük Yönetmeliği 205/4 – İGV konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren ilave gümrük vergisine tabi AB menşeli eşya için A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda menşe ispatının ve geri verme veya tahsilat işlemlerinin ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır.

 

İlgili yazıda hatırladığı üzere A.TR Dolaşım Belgesinin ibraz edilmesi durumunda"2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği`nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” gereğince eşyanın serbest dolaşıma girişinden sonra “sonradan verilmiştir” ibareli olsun veya olmasın 4 aylık ibraz süresi içerisinde bir A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idaresine ibraz edildiği durumlarda Gümrük Kanununun 214 üncü maddesi gereğince beyanname tescili sırasında tahsil edilen vergileri geri verilmektedir.

 

Buna göre, Gümrük Yönetmeliğinde 10.12.2021 tarihinde yapılan değişiklik ile 01.01.2021 tarihinden itibaren AB’den gelerek A.TR Dolaşım Belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren ilave gümrük vergisine tabi AB menşeli eşya için eşyanın serbest dolaşıma girişinden sonra A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edildiği durumlarda yükümlü beyanına göre (menşe ispatının yapılmasına gerek bulunmaksızın) ilgili mevzuat kapsamında işlemlerinin tamamlanacağı belirtilmiştir.

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.