AB Menşeli Tereyağı, Eritme Peynirler, Diğer Peynirler ve Maltlık Arpa İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanı Listesinde Değişiklik

Yayınlanma Tarihi: 24 Ekim 2018Özet: 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile, Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin ekinde yer alan tabloda AB007, AB008, AB009, AB010 ve AB031 kod numaralı tarife kontenjanlarına ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
149-1.jpgTebliğe, 2018 yılına münhasıran AB031 kod numaralı tarife kontenjanından faydalanabilmek için, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerektiğine ilişkin bir geçici madde eklenmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (19.10.2018) yürürlüğe girer.

Ek- Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.