AB`den İthal Edilen Eşya İçin Gümrük Yönetmeliği Geçici 16.Maddesinin Uygulanması

Yayınlanma Tarihi: 21 Temmuz 2020Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 14.07.2020 tarihli ve 55808367 sayılı AB`den İthal Edilen Eşya İçin Gümrük Yönetmeliği Geçici 16.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin yazı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğine geçici 16.madde eklendiği belirtilmiş olup, anılan yönetmelik değişikliğinden sonra yaşanılan tereddütlerin giderilmesine ilişkin 1 Nisan 2020 tarihindeki Gümrük Yönetmeliği değişikliğinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için alınan önlemlere özetle aşağıda yer verilmiştir.

Ø  Eşyanın menşeine ilişkin ilgili mevzuatına uygun belgelerle (menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı) birlikte yazılı olarak başvuruda bulunması halinde Serbest dolaşıma giriş esnasında beyanname ekinde A.TR Dolaşım Belgesinin sunulmuş olması ancak eşyanın menşeine dair menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanının beyanname ekinde bulunmamasına rağmen eşyanın tabi olduğu İGV/EMY’nin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği durumlarda Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, İGV/EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca 4 aylık ibraz süresi içinde bir A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi ile ek tahakkuk kararının düzenlendiği durumda yükümlüsünce konunun Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/2 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde ek tahakkuk kararının iptal edilmesi şeklinde işlem tesis edilecektir. Ek tahakkuk kararının henüz düzenlenmemiş olduğu durumda da yükümlü talebi doğrultusunda işlem tesis edileceği belirtilmiştir. 

Ø   AB’den ithal edilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde yapılan ithalatlarda beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmamasından dolayı eşyanın tabi olduğu İGV veya EMY’nin ödendiği ve yükümlüsünce gümrük idaresine beyannamenin tescilinden itibaren 6 ay içinde menşe şahadetnamesinin ibraz edilerek gümrük idaresine geri verme başvurusunun yapıldığı ancak menşe şahadetnamesinin sonradan getirileceğine dair yazılı bir talepte bulunulmaması nedeniyle başvurunun reddedildiği durumda, yükümlüsünce konunun Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/1 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde red kararı iptal edilerek İGV veya EMY’nin geri verilmesi şeklinde işlem yapılacaktır. Red kararının henüz düzenlenmemiş olduğu durumda da yükümlü talebi doğrultusunda işlem tesis edilecektir. Ayrıca Mezkur Yönetmelik değişikliğinden önce menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine sunulmuş olması durumunda, söz konusu belgenin yeniden ibraz edilmesi zorunluluğunun bulunmadığı belirtilmiştir.

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.