AB, Bazı Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Yassı Çelik Cinsi Eşyaya Uyguladığı Anti-Damping ve Sübvansiyon Önlemlerinin Etkisiz Kılınması Soruşturmalarının Açıldığı Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 22 Ağustos 2023AB, Bazı Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Yassı Çelik Cinsi Eşyaya Uyguladığı Anti-Damping ve Sübvansiyon Önlemlerinin Etkisiz Kılınması Soruşturmalarının Açıldığı Belirtilmiştir.

 Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 15.08.2023 tarihli ve 17812098-TİM.AKİB.GSK.SAN.2023/455-3869  sayılı “AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturmaları Hk.” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile 14 Ağustos 2023 tarihli Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan, Endonezya menşeli 7219.31.00, 7219.32.10, 7219.32.90, 7219.33.10, 7219.33.90, 7219.34.10, 7219.34.90, 7219.35.10, 7219.35.90, 7219.90.20, 7219.90.80, 7220.20.21, 7220.20.29, 7220.20.41, 7220.20.49, 7220.20.81, 7220.20.89, 7220.90.20, 7220.90.80 GTP’li soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik cinsi eşyanın ithalatında AB’nin uyguladığı anti-damping ve sübvansiyon önlemlerinin Türkiye, Tayvan ve Vietnam’dan sevk edilerek ilgili önlemlerin etkisiz kılındığına dair şikayet alındığı belirtilmiş olup açılış bildirimleri ile şikayet konusu önlemlerin etkisiz kılınması soruşturmalarının açıldığı belirtilmiştir.

Buna ek olarak bahse konu açılış bildirimleri kapsamında ilgili tarafların 14.08.2023 tarihinden itibaren:   

-        15 gün içerisinde Komisyona kendilerini tanıtmaları,  

-        Yazılı görüşlerini, soru formu cevaplarını, muafiyet taleplerini veya diğer bilgilerini, aksi belirtilmediği sürece 37 gün içerisinde karşı otoriteye sunmaları,

-        Soruşturmanın açılış aşamasına ilişkin dinleme taleplerini 15 gün; diğer konulara ilişkin dinleme taleplerini 37 gün içerisinde yapmaları gerektiği

belirtilmiş olup soruşturma kapsamı tüm bildirimlerin, taleplerin ve Türkiye'deki ihracatçı üreticiler için 'Muafiyet Talep Soru Formları'nın TRON.td sistemi üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.