9603.21.00.00.19 GTIP’inde Sınıflandırılan Diş Fırçalarının İthalatında Uygulanan Korunma Önlemi 3 Yıl Süreyle Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 11 Şubat 202102.02.2021 tarihli ve 31383 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2021/2) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 9603.21.00.00.19 GTİP’inde yer alan ürünün ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına ve ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

 

Ayrıca ilgili Tebliğ doğrultusunda  3472 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 2 Şubat 2021 tarih ve 31383 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmış ve Karar eki listede belirtilen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önleminden muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 6.289.963 adet olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.096.654 adedini geçemez.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporun EK-1’de yer aldığı belirtilmiştir.

Tebliğ ve Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, Tebliğ yayım tarihinde (02.02.2021) yürürlüğe girmiştir. Cumhurbaşkanı Kararı ise 03.02.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliği ve Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.