9603.21.00.00.19 GTİP’i Altında Sınıflandırılan Bazı Diş Fırçalarının İthalatına İlişkin Tarife Kontenjanın Kullanım Usul ve Esasları Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 11 Mart 20249603.21.00.00.19 GTİP’i Altında Sınıflandırılan Bazı Diş Fırçalarının İthalatına İlişkin Tarife Kontenjanın Kullanım Usul ve Esasları Belirtilmiştir.

14.02.2024 tarihli ve 32460 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/5)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 9603.21.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan diş fırçalarının ithalatında, yürürlüğe konulan Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar kapsamında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları belirtilmiş olup tarife kontenjanı miktarının ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 6.289.963 adet olarak belirlendiği ve her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanının 2.096.654 adedi geçemeyeceği hatırlatılmıştır.

Buna ek olarak, bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarının 50.000 adedi geçemeyeceği, bir ithal lisansının sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenebileceği ve bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için söz konusu başvuru sahibi adına bu Tebliğ kapsamında en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 30 gün geçmiş olması ve daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın tüm ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerektiği bildirilmiştir.

Bu Tebliğ 03.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.