94.02 Tarife Pozisyonunda Yer Alan Mobilyaların İhtisas Gümrüklerine İlave

Yayınlanma Tarihi: 04 Aralık 2018Özet: 27.11.2018 tarih ve 30608 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği'nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No:90) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:153) ile AB menşeli olmayan ve 9402 gümrük tarifesinde yer alan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılabileceği ihtisas gümrüklerine ilaveler yapılmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)'nin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) AB menşeli olmayan 94.02 tarife pozisyonunda yer alan tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri; birinci fıkrada belirtilen gümrük müdürlüklerine ilave olarak İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü ile Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir."

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (27.11.2018) yürürlüğe girecektir.

Ek- Gümrük Genel Tebliği'nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No:90) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:153)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.