93/4002 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamındaki Yerli Üretimi Olmayan İlaç Ham ve Yardımcı Maddelerin İthalatında Ek Mali Yükümlülüğün Tahsil Edileceği Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 23 Aralık 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 16.12..2021 tarihli, 69822877 sayılı ve 93/4402 sayılı BKK kapsamı beşeri ilaç sanayi ürünleri/ Ek Mali Yükümlülük konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda yer alan 93/4002 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki susam yağı, lanolin steraik asit, sodyum klörür ve diğer  muafiyet tanınacak ilaç ham ve yardımcı maddeler ile ilgili olarak insan sağlığını korumak amacıyla; ilaç imalatçılarının yalnız ilaç yapımında kullanılmak kaydıyla ithal edecekleri yerli imali bulunmayan ve bu niteliği Sağlık Bakanlığınca onaylanacak kontrol belgesi ve proforma faturalar ile belirlenen gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen tıbbi müstahzarların Gümrük vergisi ve ithalde alınan diğer vergiler ile toplu konut fonundan muaf olacağı belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda"2018/11799 sayılı "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali yükümlülük Tahsili Hakkında Karar" ile 2018/11973 sayılı "Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar" da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen ülkeler menşeli eşya için “ek mali yükümlülük” tahsilatı öngörülmüş olup, 93/4002 sayılı Kararın uygulamasına herhangi bir atfa yer verilmediği, bu itibarla, 93/4002 sayılı Karar kapsamında olduğu Sağlık Bakanlığınca değerlendirilecek eşyanın ithalatında 2018/11799 ile 2018/11973 sayılı Kararlar kapsamında ek mali yükümlülük tahsilatı öngörülmüş olması halinde, bu ek mali yükümlülüğün tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.