8432 ve 8701 tarife kodu altında yer alan bazı traktör ve makine cinsi eşyaların ithalatında Gözetim Uygulaması

Yayınlanma Tarihi: 27 Kasım 2019Özet: 22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete'de 2019/9 No'lu İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile gümrük tarife istatistik pozisyonu aşağıda belirtilen bazı traktör ve makine cinsi eşyaların ithalatında uygulanacak olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.

Açıklamalar

8432 ve 8701 tarife kodu altında yer alan muhtelif eşyalar için gözetim bedeli, ülke ayrımı gözetmeksizin kg başına alınacak olup, GTIP detayında değişen bedelleri aşağıda yer almaktadır.

 

GTİPEşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

8432.29.90.00.19Diğer çapa makineleri10
8701.10.00.00.00Tek akslı traktörler​10

* Kg: Brüt ağırlık

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihini (22.11.2019) takip eden 30 uncu günden (22.12.2019) itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.

Ek- 2019/9 No.lu İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ

​Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.