8427 Tarife Kodu Altında Yer Alan Bazı Forklift Cinsi Eşyaların İthalatında Gözetim Uygulanması

Yayınlanma Tarihi: 27 Kasım 2019Özet: 21.11.2019 tarihli ve 30955 sayılı Resmi Gazete'de İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2019/8 no.lu tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu tebliğ ile gümrük tarife istatistik pozisyonu aşağıda belirtilen bazı forklift cinsi eşyaların ithalatında uygulanacak olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir. 8427 tarife kodu altında yer alan muhtelif eşyalar için gözetim bedeli, ülke ayrımı gözetmeksizin kg başına alınacak olup, GTIP detayında değişen bedelleri aşağıda yer almaktadır.

kg-basina-bedel.pngSöz konusu eşyanın ithalatı Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek olan gözetim belgesi eşliğinde yapılacak olup,  bahsi geçen gözetim belgesinin süresi 6 aydır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihini (21.11.2019) takip eden 30 uncu günden (21.12.2019) itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.

Ek- İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2019/8 No'lu Tebliğ

​Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.