7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 05 Nisan 20237440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

23.03.2023 tarihli ve 32141 sayılı Resmi Gazete’ de 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile

·         Kesinleşmiş alacaklar  

·         Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları  

·         İtiraz/istinaf veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar

·         Kesinleşmemiş idari para cezaları

ile inceleme ve tahakkuk safhasında olan işlemlerde tahsilatından vazgeçilecek olan cezalar belirtilmiştir.

Ek olarak, kendiliğinden yapılan beyanlarda tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden bildirilmesi durumunda gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine 12 Mart 2023’e kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği ifade edilmiştir.

İnceleme ve tahakkuk safhasındaki alacaklar için de yapılandırma başvurusu yapılabildiğine dikkat çekilmiştir.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, 31/5/2023 günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine Tebliğ’in EK-1’inde belirtilen forma uygun olarak başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilmiştir.

Başvuru belgelerinin tam ve eksiksiz olduğunun anlaşılması durumunda, başvuru kabul edilerek, borçlu tarafından tercih edilen taksitle ödeme seçeneğine taksitler hesaplanarak ödeme planı hazırlanacağı bildirilmiştir.

Ayrıca, Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden aylık dönemler hâlinde azami kırk sekiz eşit taksitte ödenmesi şart koşulmuştur.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (23.03.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.