71.08, 7112.91, 7113.19.00.00.11 Ve 7113.19.00.00.12 Tarife Pozisyonlarındaki Eşya İçin Dahilde İşleme Rejimi Tedbirlerine İlişkin Genelge Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 05 Ocak 202471.08, 7112.91, 7113.19.00.00.11 Ve 7113.19.00.00.12 Tarife Pozisyonlarındaki Eşya İçin Dahilde İşleme Rejimi Tedbirlerine İlişkin Genelge Yayımlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27/12/2023 tarihli ve 2023/16 sayılı “Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkında” konulu Genelgesi yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgede ilk defa izin başvurusunda bulunan ve/veya başvurusunda işleme faaliyetinin yapılacağı yeni bir tesis beyan eden firmaların başvurularına ilişkin olarak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından tesiste inceleme yaptırıldıktan sonra düzenlenecek rapora istinaden izinlerin verileceği belirtilmiştir.

Ayrıca dahilde işleme izni kapsamında bir takvim ayı içerisinde ithal edilebilecek azami altın miktarı (ağırlık); izin başvuru tarihten geriye doğru bir yıllık dönem içerisinde firma adına bu Genelge kapsamı eşya için düzenlenen tüm izinler kapsamında, firma kapasite raporunda belirtilen üretim miktarının bir aya tekabül eden kısmını aşmayacak miktar (ağırlık) bazında gerçekleştirilen ihracatın yüzde 10’u oranında belirlenecek. İlk defa izin başvurusunda bulunan firmalar için kapasite raporunda belirtilen üretim miktarının dahilde işleme izin süresine tekabül eden kısmının azami yüzde 5’i oranında belirleneceği bildirilmiştir.

Buna ek olarak, 7113.19.00.00.11 ve 7113.19.00.00.12 tarife pozisyonlarındaki eşyaya ilişkin dahilde işleme izni başvuruları, sadece eşyanın yenilenmesi, tamiri, boyanması vb. işlemler ile montaj veya diğer eşyayla birleştirilmesi işlemleri ile sınırlı olacak olup eşyanın dahilde işleme rejimi altında eritilmesi, şerit, levha, külçe vb. hallere dönüştürülmesi taleplerinin kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

Genelge 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Genelgeyi bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.