70.04, 70.05 ve 70.06 GTP Altında Sınıflandırılan, İran Menşeli Düz Cam İthalatı İçin Korunma Önlemi Soruşturması Açılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 01 Temmuz 202126.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2021/5)  yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 70.04, 70.05 ve 70.06 GTP altında sınıflandırılan, İran menşeli “Düz Cam” ithalatı için yürürlükte bulunan korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmıştır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (26.06.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.