5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 11 Mart 20245973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

23.02.2024 tarihli ve 32469 sayılı Resmi Gazete’de “İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar No: 8191)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile;

§  Sezonluk fuarların bir takvim yılı içerisinde azami katılım sınırının hesaplanmasında tek bir fuar katılımı olarak değerlendirileceği ve tek fuar olarak değerlendirilmesi seçeneğinin yıl bazında yalnızca 3 defa kullanılabileceği,

§  Firmalara tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında tasarımcı, modelist, mühendis istihdamı, makine, ekipman, alet, teçhizat, malzeme, yazılım ve internet sitesi üyeliğine ilişkin giderlerinin, 3 yıl süreyle %50 oranında ve toplamda 5.000.000 TL’ye kadar desteklenmesine ilişkin Tasarım ve Ürün geliştirme projesi desteğinin kaldırıldığı,

§  Yeşil mutabakata uyum projesi desteği başlığı altında; Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyum sağlama amacıyla şirketlerin ihtiyaç analizinin yapılmasına yönelik alacakları danışmanlık hizmeti giderlerinin, 5 yıl süreyle %50 oranında ve toplamda 10.000.000 TL’ye kadar destekleneceği,

§  Türkiye İhracatçılar Meclisinin/ihracatçı birliklerinin iştigal sahasına giren ürünlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri; İhracatçı birlikleri için %75 oranında ve proje başına yıllık en fazla 12.000.000 TL tutarında, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden ihracatçı birlikleri ve bölgesel birlikler için %75 oranında ve proje başına yıllık en fazla 22.500.000 TL tutarında, birden fazla ihracatçı birliği tarafından oluşturulan ortak proje için %75 oranında ve ihracatçı birliği başına yıllık en fazla 12.000.000 TL tutarında proje başına en fazla dört yıl süresince destekleneceği,

§  Türkiye İhracatçılar Meclisinin TURQUALITY®/marka destek programı, yeşil mutabakata uyum projesi desteği ile destek yönetim sistemlerinin yürütülmesine ilişkin istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım ve danışmanlık giderlerinin tamamının yıllık en fazla 250.000.000 TL’ye kadar destekleneceği

§  Çok kanallı zincir mağaza desteği kapsamına alınan şirketlerin birimlerine yönelik yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, kira, tanıtım, temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderlerinin 5 yıl boyunca %50 oranında ve yıllık 180.000.000 TL'ye kadar destekleneceği,

§  Türkiye İhracatçılar Meclisinin/İhracatçı birliklerinin proje ve fuar destekleri kapsamının genişletildiği bildirilmiştir.

 

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecektir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.