5903.20 GTP Altında Sınıflandırılan Bazı Mensucatların İthalatına Yönelik Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 24 Şubat 20235903.20 GTP Altında Sınıflandırılan Bazı Mensucatların İthalatına Yönelik Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılmıştır.

25.01.2023 tarihli ve 32084 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/4) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı 5903.20 GTİP altında sınıflandırılan “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” cinsi eşyanın ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmiş olup soruşturma süresi boyunca söz konusu eşyanın ithalinde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemle aynı tutarlarda teminata bağlanmasına karar verildiği belirtilmiştir.

Anılan Tebliğin ilgili kısmına aşağıda yer verilmiştir.

Menşe Ülke

 GTİP

Eşyanın Tanımı

Dampinge Karşı Önlem

 

Çin Halk Cumhuriyeti

5903.20.10.10.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-deri taklidi.

1 ABD Doları/Kg

 

5903.20.10.90.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-diğerleri.

5903.20.90.10.00

Mensucat,poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi.

2,2 ABD Doları/Kg

5903.20.90.90.00

Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş diğerleri.

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihinde (25.01.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.