5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00, 5903.90.99.90.00 Tarife Pozisyonundaki Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş) Cinsi Eşyanın İthalatında Açılan Tarife Kontenjanlarının Dağıtımı, Yönetimi ile Başvuru ve Kullanım Usul, Esasları Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 20245903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00, 5903.90.99.90.00 Tarife Pozisyonundaki Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş) Cinsi Eşyanın İthalatında Açılan Tarife Kontenjanlarının Dağıtımı, Yönetimi ile Başvuru ve Kullanım Usul, Esasları Belirtilmiştir.

31.12.2023 tarihli 32416 üçüncü Mükerrer sayılı Resmi Gazete ’de “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/3)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00, 5903.90.99.90.00 Tarife Pozisyonundaki Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş) Cinsi Eşyanın İthalatında Açılan Tarife Kontenjanlarının Dağıtımı, Yönetimi ile Başvuru ve Kullanım Usul, Esasları Belirtilmiştir.

Bu kapsamda tarife kontenjanına göre yapılacak ithalatta Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak olup düzenlenecek ithal lisanslarının 31.12.2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olacağı bildirilmiştir.

Buna ek olarak, 31.12.2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2023/3) yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 1.1.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.