5402.33 Gümrük Tarife Pozisyonu Altında Yer Alan “Poliesterlerden Tekstüre İplikler” Ürününe Yönelik Dampinge Karşı Önlemin Devam Edilmesine Karar Verildi

Yayınlanma Tarihi: 11 Şubat 202103.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/6) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, daha önce 4/8/2019 tarihli ve 30852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 2019/24) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli  5402.33 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan poliesterlerden tekstüre iplikler ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanmış ve mevcut önlemin kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olması nedeniyle dampinge karşı önlemin aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

 

Tebliğ kapsamındaki önlemlerin, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl süre ile devam edeceği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (03.02.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.


Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.