4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 20244458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır.

28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de “4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararın 1. Bölüm, 1. Ayrımında yer alan “taşıtlara ilişkin özel şartlar” başlığının altında belirtilen 19 uncu maddesine; 20 nci maddenin birinci fıkrasının c bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerindeki süreler tamamlanmadan önce başvurulması kaydıyla ilgili bentlerdeki sürelerin yeniden verileceği, bu haktan faydalanılması için yurt dışı yerleşiklik şartının yeniden sağlanması gerektiğine dair fıkranın eklendiği belirtilmiştir.

Buna ek olarak, kararın “taşıtlara ilişkin süreler” başlığı altında yer alan 20 nci maddesinin (c) bendinde yer alan “emeklilerin” ifadesinin “yurt dışından emeklilerin” şeklinde, “Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği” ifadesinin  “Avrupa Serbest Ticaret Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı” şeklinde değiştirildiği belirtilmiştir.

Bu Karar Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (28.12.2023) yürürlüğe girer.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.