3921 Tarife Pozisyonunda Yer Alan Bazı Eşyaların İthalatında Gözetim Uygulamasında Değişiklik

Yayınlanma Tarihi: 27 Kasım 2019Özet: 22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/4 No.lu İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. 

Açıklamalar

Tebliğ konusu eşyaların daha önce kilo başına 2,5 ABD doları olan gözetim bedeli, aşağıda yer alan tablodaki gibi değişmiştir​

kilo asimi.png 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihini (22.11.2019) takip eden 30 uncu günden (22.12.2019) itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.

Ek- 2018/4 No'lu İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.