3915.10.00.00.00 GTİP Kodlu Etilen Polimerinden Olan Atıklar, İthalatı Yasaklanan Atıklar Listesine alındı

Yayınlanma Tarihi: 25 Mayıs 202118.05.2021 tarihli 31485 sayılı Resmi Gazete’ de Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/33) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 3915.10.00.00.00 GTİP kodlu (Etilen polimerlerinden olanlar) polietilen atıklar, ithalatı yasaklanan atıklar listesine alınarak, 18.05.2021 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş 3915.10.00.00.00 GTİP’li atıkların ithalinde kırk beş gün süreyle değişiklik uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (18.05.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.