3907.69.00.00.00 GTİP’li Polietilen Tereftalat Cips Cinsi Eşyaya 3 Yıl Süre İle Ek Mali Yükümlülük Uygulanacağı Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 05 Ocak 20243907.69.00.00.00 GTİP’li Polietilen Tereftalat Cips Cinsi Eşyaya 3 Yıl Süre İle Ek Mali Yükümlülük Uygulanacağı Belirtilmiştir.

13.12.2023 tarihli ve 32398 sayılı Resmi Gazete’de “Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7952)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile 3907.69.00.00.00 GTİP’li Polietilen Tereftalat Cips cinsi eşyanın, açılmış soruşturması sonucunda söz konusu eşyanın aşağıda gösterildiği biçimde ithalinde 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanacağı belirtilmiştir.

GTİP

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (ABD Doları/Kg)

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

3907.69.00.00.00

13/12/2023-12/12/2024

13/12/2024-12/12/2025

13/12/2025-12/12/2026

0,054

0,052

0,050

 

GTİP

ESKİ EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (ABD Doları/Kg)

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

3907.69.00.00.00

13/12/2020-12/12/2021

13/12/2021-12/12/2022

13/12/2022-12/12/2023

0,060

0,058

0,056

 

Buna ek olarak belirli ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli ilgili eşyanın korunma önleminden hariç tutulması amacıyla tarife kontenjanı açıldığı belirtilmiş olup tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirleneceği belirtilmiştir.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.