3907.69.00.00.00 GTİP’inde Yer Alan Eşyaya Yönelik 3 Yıl Süreyle Ek Mali Yükümlülük Uygulaması

Yayınlanma Tarihi: 18 Kasım 202013.11.2020 tarihli ve 31303 sayılı Resmi Gazete’ de 2020/6 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile İthalatta Korunma önlemlerine ilişkin alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Ø    İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sonucunda yapılan tespitler ışığında, 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına; ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde birinci yıl 0,060 ABD Doları/Kg, ikinci yıl 0,058 ABD Doları/Kg ve üçüncü yıl 0,056 ABD Doları/Kg şeklinde belirlenmesine için Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

 


         

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (13.11.2020) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.