39.07 Tarife Pozisyonu Altında Yer Alan Eşyalara ilişkin 2020/29 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 17 Mart 2020Özet: 07.03.2020 tarih ve 31061 sayılı Resmi Gazete ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimine İlişkin Tebliğ'de (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ No: 2020/3 ) değişiklik yapıldığına dair 2020/29 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile

Ø  4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde bulunan tarife pozisyonlarına 39.07 eklenmiştir. Bu kapsamda söz konusu bentte yer alan tarife pozisyonlu maddeleri münhasıran Dahilde İşleme Rejim Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler ithal edebilir.

Ø  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler, bu belgeler ile “39.07” tarife pozisyonu altında yer alan eşyaları, 31.12.2020 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebilecektir. Söz konusu ithalat hükümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleşecektir.

Tebliğ hükümleri, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (07.03.2020) yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği ve Ek Kararı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.