3826.00.10.00.19 ve 3826.00.90.00.00 GTİP`li Eşyaların Üretimi, Depolanması, Nakil İşlemleri ve İhraç Edilmesi İçin EPDK’dan Lisans/İzin Alınmasının Gerekmediği Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 17 Şubat 2022Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.02.2022 tarihli 71582876 sayılı 3826.00.10.00.19 ve 3826.00.90.00.00 GTİP`li Eşya konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile 3826.00.10.00.19 ve 3826.00.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan eşyaların ihraç amaçlı üretimi, ticareti ve ihraç edilmesinin lisans veya izne tabi olup olmadığı konusunda yaşanan tereddütler üzerine EPDK’dan görüş sorulmuş olup cevaben alınan 25.01.2022 tarihli yazıda, bahsi geçen ürünlerin akaryakıt (biodizel) kapsamında yer almadığı ve bu ürünlerin akaryakıt olarak piyasa faaliyetine konu edilemediği, bu kapsamda, 3826.00.10.00.19 ve 3826.00.90.00.00 GTİP`li ürünlerin üretimi, depolanması, nakil işlemleri ve ihraç edilmesi için kurumlarından (EPDK) lisans/izin alınmasının gerekmediği belirtilmiştir.

Buna ek olarak;

·       Biodizelin akaryakıt sınıfında sayılacağı,

·       3826.00.10.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer alan ürünlerin biodizel olarak değerlendirileceği,

·       Biodizel üretiminin işleme (biodizel) lisansı kapsamında yapılacağı

belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.