3806.10 ve 3815.90.90 Gümrük Tarife Pozisyonlu Reçine Asitleri ve Katalizör Cinsi Eşyanın İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Dağıtımı, Yönetimi İle Başvuru ve Kullanım Usul Ve Esaslarını Düzenlenmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 20243806.10 ve 3815.90.90 Gümrük Tarife Pozisyonlu Reçine Asitleri ve Katalizör Cinsi Eşyanın İthalatında Açılan Tarife Kontenjanının Dağıtımı, Yönetimi İle Başvuru ve Kullanım Usul Ve Esaslarını Düzenlenmiştir.

31.12.2023 tarihli 32416 üçüncü Mükerrer sayılı Resmi Gazete ’de “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/2)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 3806.10 GTP’li yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı ile 3815.90.90 GTP’li yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımının talep toplama yöntemiyle yapılacağı bildirilmiştir.

Buna ek olarak, 31.12.2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2023/2) yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 1.1.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.